Gecertificeerd
NEN 4400-1 bedrijf

Verklaring van registratie

Het bestuur van de Stichting Normering Arbeid verklaart dat

M.D. Meijerink hodn HvL Dienstverlening

NAARDEN

voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Het register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl. Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met vermelding in het register. Aanpassingen in het register vinden dagelijks plaats.

Stichting Normering Arbeid
Drs. H.M.F. Bruls
Voorzitter

Datum: 30-01-2015

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, daar deze zijn overgetypet van het origineel. Typefouten voorbehouden